wtorek, 09 marca 2021

PCC Rokita S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.

Seria AC.

Oprocentowanie stałe, kupon płatny kwartalnie.

Emitent ma opcję call wyłącznie na całość emisji realizowaną bez ograniczeń czasowych. W wypadku skorzystania z opcji przedterminowego wykupu obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 pkt proc. (5 pkt bazowych) od nominału za każde 30 dni pozostające do dnia terminowego wykupu.

Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0416
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 7.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-04-15
 • 2013-07-15
 • 2013-10-15
 • 2014-01-15
 • 2014-04-15
 • 2014-07-15
 • 2014-10-15
 • 2015-01-15
 • 2015-04-15
 • 2015-07-15
 • 2015-10-15
 • 2016-01-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-07-05
 • 2013-10-07
 • 2014-01-07
 • 2014-04-07
 • 2014-07-07
 • 2014-10-07
 • 2015-01-07
 • 2015-04-07
 • 2015-07-07
 • 2015-10-07
 • 2016-01-07
 • 2016-04-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-07-15
 • 2013-10-15
 • 2014-01-15
 • 2014-04-15
 • 2014-07-15
 • 2014-10-15
 • 2015-01-15
 • 2015-04-15
 • 2015-07-15
 • 2015-10-15
 • 2016-01-15
 • 2016-04-15

Dzień wykupu

 • 2016-04-15

Emisje