środa, 26 kwietnia 2017

PCC Rokita S.A.

Seria BA.

Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego jednorazowego wykupu wszystkich obligacji, zobowiązując się przy tym zapłacić obligatariuszom premię w wysokości 0,05% wartości nominalnej.

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu obligacji przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie o obligacjach.

Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0419
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 22 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Kapitał Plus FIO26126 100 zł0.12%0.01%2016-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus5 000500 000 zł2.27%0.12%2016-06-30
SUMA:5 261526 100 zł2,39%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-17
 • 2014-10-17
 • 2015-01-17
 • 2015-04-17
 • 2015-07-17
 • 2015-10-17
 • 2016-01-17
 • 2016-04-17
 • 2016-07-17
 • 2016-10-17
 • 2017-01-17
 • 2017-04-17
 • 2017-07-17
 • 2017-10-17
 • 2018-01-17
 • 2018-04-17
 • 2018-07-17
 • 2018-10-17
 • 2019-01-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-09
 • 2014-10-09
 • 2015-01-09
 • 2015-04-09
 • 2015-07-09
 • 2015-10-09
 • 2016-01-09
 • 2016-04-09
 • 2016-07-09
 • 2016-10-09
 • 2017-01-09
 • 2017-04-09
 • 2017-07-09
 • 2017-10-09
 • 2018-01-09
 • 2018-04-09
 • 2018-07-09
 • 2018-10-09
 • 2019-01-09
 • 2019-04-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-17
 • 2014-10-17
 • 2015-01-17
 • 2015-04-17
 • 2015-07-17
 • 2015-10-17
 • 2016-01-17
 • 2016-04-17
 • 2016-07-17
 • 2016-10-17
 • 2017-01-17
 • 2017-04-17
 • 2017-07-17
 • 2017-10-17
 • 2018-01-17
 • 2018-04-17
 • 2018-07-17
 • 2018-10-17
 • 2019-01-17
 • 2019-04-17

Dzień wykupu

 • 2019-04-17

Emisje