czwartek, 26 kwietnia 2018

PCC Rokita S.A.

Seria: BA
ISIN: PLPCCRK00068
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu obligacji przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie o obligacjach.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0419
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 22 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus5 000500 000 zł2.27%0.06%2017-06-30
Agio Plus FIO Subfundusz Kapitał Plus26126 100 zł0.12%0.02%2017-06-30
SUMA:5 261526 100 zł2,39%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-17
 • 2014-10-17
 • 2015-01-17
 • 2015-04-17
 • 2015-07-17
 • 2015-10-17
 • 2016-01-17
 • 2016-04-17
 • 2016-07-17
 • 2016-10-17
 • 2017-01-17
 • 2017-04-17
 • 2017-07-17
 • 2017-10-17
 • 2018-01-17
 • 2018-04-17
 • 2018-07-17
 • 2018-10-17
 • 2019-01-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-09
 • 2014-10-09
 • 2015-01-09
 • 2015-04-09
 • 2015-07-09
 • 2015-10-09
 • 2016-01-09
 • 2016-04-09
 • 2016-07-09
 • 2016-10-09
 • 2017-01-09
 • 2017-04-09
 • 2017-07-09
 • 2017-10-09
 • 2018-01-09
 • 2018-04-09
 • 2018-07-09
 • 2018-10-09
 • 2019-01-09
 • 2019-04-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-17
 • 2014-10-17
 • 2015-01-17
 • 2015-04-17
 • 2015-07-17
 • 2015-10-17
 • 2016-01-17
 • 2016-04-17
 • 2016-07-17
 • 2016-10-17
 • 2017-01-17
 • 2017-04-17
 • 2017-07-17
 • 2017-10-17
 • 2018-01-17
 • 2018-04-17
 • 2018-07-17
 • 2018-10-17
 • 2019-01-17
 • 2019-04-17

Dzień wykupu

 • 2019-04-17

Emisje