środa, 25 kwietnia 2018

PCC Rokita S.A.

Seria: DA
ISIN: PLPCCRK00118
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0421
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
AXA FIO Subfundusz Obligacji6 020602 000 zł2.41%0.12%2017-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 720172 000 zł0.69%0.16%2017-06-30
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu1 376137 600 zł0.55%0.14%2017-06-30
FIZ BDM Obligo1 720172 000 zł0.69%1.8%2017-06-30
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał8 599859 900 zł3.44%0.24%2017-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji6 342634 200 zł2.54%0.36%2017-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania80080 000 zł0.32%0.64%2017-06-30
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału1 199119 900 zł0.48%3.68%2017-06-30
Alior SFIO Subfundusz Multi Asset90090 000 zł0.36%1.87%2017-06-30
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO12 7201 272 000 zł5.09%0.45%2017-12-31
SUMA:41 3964 139 600 zł16,56%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-04-27
 • 2016-07-27
 • 2016-10-27
 • 2017-01-27
 • 2017-04-27
 • 2017-07-27
 • 2017-10-27
 • 2018-01-27
 • 2018-04-27
 • 2018-07-27
 • 2018-10-27
 • 2019-01-27
 • 2019-04-27
 • 2019-07-27
 • 2019-10-27
 • 2020-01-27
 • 2020-04-27
 • 2020-07-27
 • 2020-10-27
 • 2021-01-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-07-19
 • 2016-10-19
 • 2017-01-19
 • 2017-04-19
 • 2017-07-19
 • 2017-10-19
 • 2018-01-19
 • 2018-04-19
 • 2018-07-19
 • 2018-07-19
 • 2018-10-19
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-19
 • 2019-10-18
 • 2020-01-17
 • 2020-04-17
 • 2020-07-17
 • 2020-10-19
 • 2021-01-19
 • 2021-04-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-07-27
 • 2016-10-27
 • 2017-01-27
 • 2017-04-27
 • 2017-07-27
 • 2017-10-27
 • 2018-01-27
 • 2018-04-27
 • 2018-07-27
 • 2018-10-27
 • 2019-01-27
 • 2019-04-27
 • 2019-07-27
 • 2019-10-27
 • 2020-01-27
 • 2020-04-27
 • 2020-07-27
 • 2020-10-27
 • 2021-01-27
 • 2021-04-27

Dzień wykupu

 • 2021-04-27

Emisje