czwartek, 27 lutego 2020

PCC Rokita S.A.

Seria: EF
ISIN: PLPCCRK00241
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0425
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-04-24
 • 2018-07-24
 • 2018-10-24
 • 2019-01-24
 • 2019-04-24
 • 2019-07-24
 • 2019-10-24
 • 2020-01-24
 • 2020-04-24
 • 2020-07-24
 • 2020-10-24
 • 2021-01-24
 • 2021-04-24
 • 2021-07-24
 • 2021-10-24
 • 2022-01-24
 • 2022-04-24
 • 2022-07-24
 • 2022-10-24
 • 2023-01-24
 • 2023-04-24
 • 2023-07-24
 • 2023-10-24
 • 2024-01-24
 • 2024-04-24
 • 2024-07-24
 • 2024-10-24
 • 2025-01-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-07-16
 • 2018-10-16
 • 2019-01-16
 • 2019-04-12
 • 2019-07-16
 • 2019-10-16
 • 2020-01-16
 • 2020-04-16
 • 2020-07-16
 • 2020-10-16
 • 2021-01-18
 • 2021-04-16
 • 2021-07-16
 • 2021-10-18
 • 2022-01-17
 • 2022-04-14
 • 2022-07-18
 • 2022-10-17
 • 2023-01-16
 • 2023-04-17
 • 2023-07-17
 • 2023-10-16
 • 2024-01-16
 • 2024-04-16
 • 2024-07-16
 • 2024-10-16
 • 2025-01-16
 • 2025-04-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-07-24
 • 2018-10-24
 • 2019-01-24
 • 2019-04-24
 • 2019-07-24
 • 2019-10-24
 • 2020-01-24
 • 2020-04-24
 • 2020-07-24
 • 2020-10-24
 • 2021-01-24
 • 2021-04-24
 • 2021-07-24
 • 2021-10-24
 • 2022-01-24
 • 2022-04-24
 • 2022-07-24
 • 2022-10-24
 • 2023-01-24
 • 2023-04-24
 • 2023-07-24
 • 2023-10-24
 • 2024-01-24
 • 2024-04-24
 • 2024-07-24
 • 2024-10-24
 • 2025-01-24
 • 2025-04-24

Dzień wykupu

 • 2025-04-24

Emisje