piątek, 18 września 2020

PCC Rokita S.A.

Seria: FA
ISIN: PLPCCRK00258
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach VI programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0426
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 22 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO3 558355 800 zł1.62%0.19%2020-06-30
AXA FIO7 116711 600 zł3.23%0.04%2020-06-30
SUMA:10 6741 067 400 zł4,85%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-04-29
 • 2019-07-29
 • 2019-10-29
 • 2020-01-29
 • 2020-04-29
 • 2020-07-29
 • 2020-10-29
 • 2021-01-29
 • 2021-04-29
 • 2021-07-29
 • 2021-10-29
 • 2022-01-29
 • 2022-04-29
 • 2022-07-29
 • 2022-10-29
 • 2023-01-29
 • 2023-04-29
 • 2023-07-29
 • 2023-10-29
 • 2024-01-29
 • 2024-04-29
 • 2024-07-29
 • 2024-10-29
 • 2025-01-29
 • 2025-04-29
 • 2025-07-29
 • 2025-10-29
 • 2026-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-07-19
 • 2019-10-21
 • 2020-01-21
 • 2020-04-21
 • 2020-07-21
 • 2020-10-21
 • 2021-01-21
 • 2021-04-21
 • 2021-07-21
 • 2021-10-21
 • 2022-01-21
 • 2022-04-21
 • 2022-07-21
 • 2022-10-21
 • 2023-01-20
 • 2023-04-21
 • 2023-07-21
 • 2023-10-20
 • 2024-01-19
 • 2024-04-19
 • 2024-07-19
 • 2024-10-21
 • 2025-01-21
 • 2025-04-18
 • 2025-07-21
 • 2025-10-21
 • 2026-01-21
 • 2026-04-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-07-29
 • 2019-10-29
 • 2020-01-29
 • 2020-04-29
 • 2020-07-29
 • 2020-10-29
 • 2021-01-29
 • 2021-04-29
 • 2021-07-29
 • 2021-10-29
 • 2022-01-29
 • 2022-04-29
 • 2022-07-29
 • 2022-10-29
 • 2023-01-29
 • 2023-04-29
 • 2023-07-29
 • 2023-10-29
 • 2024-01-29
 • 2024-04-29
 • 2024-07-29
 • 2024-10-29
 • 2025-01-29
 • 2025-04-29
 • 2025-07-29
 • 2025-10-29
 • 2026-01-29
 • 2026-04-29

Dzień wykupu

 • 2026-04-29

Emisje