poniedziałek, 26 lipca 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: AD
ISIN: PLPCCRK00050
Rynek: GPW RR


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma opcję call na całość emisji do realizacji w dowolnym momencie. W przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 6.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-05-28
 • 2013-08-28
 • 2013-11-28
 • 2014-02-28
 • 2014-05-28
 • 2014-08-28
 • 2014-11-28
 • 2015-02-28
 • 2015-05-28
 • 2015-08-28
 • 2015-11-28
 • 2016-02-28
 • 2016-05-28
 • 2016-08-28
 • 2016-11-28
 • 2017-02-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-08-20
 • 2013-11-20
 • 2014-02-20
 • 2014-05-20
 • 2014-08-20
 • 2014-11-20
 • 2015-02-20
 • 2015-05-20
 • 2015-08-20
 • 2015-11-20
 • 2016-02-19
 • 2016-05-19
 • 2016-08-19
 • 2016-11-18
 • 2017-02-20
 • 2017-05-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-08-28
 • 2013-11-28
 • 2014-02-28
 • 2014-05-28
 • 2014-08-28
 • 2014-11-28
 • 2015-02-28
 • 2015-05-28
 • 2015-08-28
 • 2015-11-28
 • 2016-02-28
 • 2016-05-28
 • 2016-08-28
 • 2016-11-28
 • 2017-02-28
 • 2017-05-28

Dzień wykupu

 • 2017-05-28

Emisje