wtorek, 24 kwietnia 2018

PCC Rokita S.A.

Seria: DB
ISIN: PLPCCRK00126
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0522
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych3 000300 000 zł1.5%2.31%2017-06-30
Alior SFIO Subfundusz Pieniężny2 700270 000 zł1.35%2.07%2017-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji6 903690 300 zł3.45%0.13%2017-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 452345 200 zł1.73%0.32%2017-06-30
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu2 301230 100 zł1.15%0.24%2017-06-30
Agio Plus FIO Subfundusz Kapitał Plus9 203920 300 zł4.6%0.73%2017-06-30
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał34 5113 451 100 zł17.26%0.98%2017-06-30
SUMA:62 0706 207 000 zł31,04%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-11
 • 2016-08-11
 • 2016-11-11
 • 2017-02-11
 • 2017-05-11
 • 2017-08-11
 • 2017-11-11
 • 2018-02-11
 • 2018-05-11
 • 2018-08-11
 • 2018-11-11
 • 2019-02-11
 • 2019-05-11
 • 2019-08-11
 • 2019-11-11
 • 2020-02-11
 • 2020-05-11
 • 2020-08-11
 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-03
 • 2016-11-03
 • 2017-02-03
 • 2017-05-02
 • 2017-08-03
 • 2017-11-03
 • 2018-02-02
 • 2018-05-02
 • 2018-08-03
 • 2018-11-02
 • 2019-02-01
 • 2019-05-02
 • 2019-08-02
 • 2019-10-31
 • 2020-02-03
 • 2020-04-30
 • 2020-08-03
 • 2020-11-03
 • 2021-02-03
 • 2021-04-30
 • 2021-08-03
 • 2021-11-03
 • 2022-02-03
 • 2022-05-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-11
 • 2016-11-11
 • 2017-02-11
 • 2017-05-11
 • 2017-08-11
 • 2017-11-11
 • 2018-02-11
 • 2018-05-11
 • 2018-08-11
 • 2018-11-11
 • 2019-02-11
 • 2019-05-11
 • 2019-08-11
 • 2019-11-11
 • 2020-02-11
 • 2020-05-11
 • 2020-08-11
 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11

Dzień wykupu

 • 2022-05-11

Emisje