poniedziałek, 19 kwietnia 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: GB
ISIN: PLPCCRK00274
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0527
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 17 809 400 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-05-12
 • 2020-08-12
 • 2020-11-12
 • 2021-02-12
 • 2021-05-12
 • 2021-08-12
 • 2021-11-12
 • 2022-02-12
 • 2022-05-12
 • 2022-08-12
 • 2022-11-12
 • 2023-02-12
 • 2023-05-12
 • 2023-08-12
 • 2023-11-12
 • 2024-02-12
 • 2024-05-12
 • 2024-08-13
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12
 • 2025-05-12
 • 2025-08-12
 • 2025-11-12
 • 2026-02-12
 • 2026-05-12
 • 2026-08-12
 • 2026-11-12
 • 2027-02-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-08-04
 • 2020-11-03
 • 2021-02-04
 • 2021-05-04
 • 2021-08-04
 • 2021-11-03
 • 2022-02-04
 • 2022-05-04
 • 2022-08-04
 • 2022-11-03
 • 2023-02-03
 • 2023-05-04
 • 2023-08-04
 • 2023-11-03
 • 2024-02-02
 • 2024-05-02
 • 2024-08-02
 • 2024-10-31
 • 2025-02-04
 • 2025-05-02
 • 2025-08-04
 • 2025-11-03
 • 2026-02-04
 • 2026-05-04
 • 2026-08-04
 • 2026-11-03
 • 2027-02-04
 • 2027-05-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-08-12
 • 2020-11-12
 • 2021-02-12
 • 2021-05-12
 • 2021-08-12
 • 2021-11-12
 • 2022-02-12
 • 2022-05-12
 • 2022-08-12
 • 2022-11-12
 • 2023-02-12
 • 2023-05-12
 • 2023-08-12
 • 2023-11-12
 • 2024-02-12
 • 2024-05-12
 • 2024-08-12
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12
 • 2025-05-12
 • 2025-08-12
 • 2025-11-12
 • 2026-02-12
 • 2026-05-12
 • 2026-08-12
 • 2026-11-12
 • 2027-02-12
 • 2027-05-12

Dzień wykupu

 • 2027-05-12

Emisje