wtorek, 24 kwietnia 2018

PCC Rokita S.A.

Seria: CA
ISIN: PLPCCRK00100
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji. Przedterminowy wykup obligacji płatny za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do terminu wykupu, z tym że łączna premia nie może być wyższa niż 0,6 pkt proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0620
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
FIZ BDM Obligo35035 000 zł0.18%0.37%2017-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania28028 000 zł0.14%0.22%2017-06-30
SUMA:63063 000 zł0,32%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-25
 • 2015-09-25
 • 2015-12-25
 • 2016-03-25
 • 2016-06-25
 • 2016-09-25
 • 2016-12-25
 • 2017-03-25
 • 2017-06-25
 • 2017-09-25
 • 2017-12-25
 • 2018-03-25
 • 2018-06-25
 • 2018-09-25
 • 2018-12-25
 • 2019-03-25
 • 2019-06-25
 • 2019-09-25
 • 2019-12-25
 • 2020-03-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-17
 • 2015-12-16
 • 2016-03-17
 • 2016-06-17
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-17
 • 2017-06-16
 • 2017-09-15
 • 2017-12-15
 • 2018-03-16
 • 2018-06-15
 • 2018-09-17
 • 2018-12-14
 • 2019-03-15
 • 2019-06-14
 • 2019-09-17
 • 2019-12-16
 • 2020-03-17
 • 2020-06-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-25
 • 2015-12-25
 • 2016-03-25
 • 2016-06-25
 • 2016-09-25
 • 2016-12-25
 • 2017-03-25
 • 2017-06-25
 • 2017-09-25
 • 2017-12-25
 • 2018-03-25
 • 2018-06-25
 • 2018-09-25
 • 2018-12-25
 • 2019-03-25
 • 2019-06-25
 • 2019-09-25
 • 2019-12-25
 • 2020-03-25
 • 2020-06-25

Dzień wykupu

 • 2020-06-25

Emisje