sobota, 13 lipca 2024

PCR0823

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: DC
ISIN: PLPCCRK00134
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-dc.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligacje PCR0823 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-08-11
 • 2016-11-11
 • 2017-02-11
 • 2017-05-11
 • 2017-08-11
 • 2017-11-11
 • 2018-02-11
 • 2018-05-11
 • 2018-08-11
 • 2018-11-11
 • 2019-02-11
 • 2019-05-11
 • 2019-08-11
 • 2019-11-11
 • 2020-02-11
 • 2020-05-11
 • 2020-08-11
 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-11
 • 2022-11-11
 • 2023-02-11
 • 2023-05-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-03
 • 2017-02-03
 • 2017-05-02
 • 2017-08-03
 • 2017-11-03
 • 2018-02-02
 • 2018-05-02
 • 2018-08-03
 • 2018-11-02
 • 2019-02-01
 • 2019-05-02
 • 2019-08-02
 • 2019-10-31
 • 2020-02-03
 • 2020-04-30
 • 2020-08-03
 • 2020-11-03
 • 2021-02-03
 • 2021-04-30
 • 2021-08-03
 • 2021-11-03
 • 2022-02-03
 • 2022-05-02
 • 2022-08-03
 • 2022-11-03
 • 2023-02-03
 • 2023-05-02
 • 2023-08-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-11
 • 2017-02-11
 • 2017-05-11
 • 2017-08-11
 • 2017-11-11
 • 2018-02-11
 • 2018-05-11
 • 2018-08-11
 • 2018-11-11
 • 2019-02-11
 • 2019-05-11
 • 2019-08-11
 • 2019-11-11
 • 2020-02-11
 • 2020-05-11
 • 2020-08-11
 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-11
 • 2022-11-11
 • 2023-02-11
 • 2023-05-11
 • 2023-08-11

Dzień wykupu

 • 2023-08-11