sobota, 16 stycznia 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: EC
ISIN: PLPCCRK00183
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR1023
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO24 0002 400 000 zł9.6%0.37%2020-06-30
mBank FIO6 000600 000 zł2.4%0.32%2020-06-30
SUMA:30 0003 000 000 zł12,00%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-10-11
 • 2018-01-11
 • 2018-04-11
 • 2018-07-11
 • 2018-10-11
 • 2019-01-11
 • 2019-04-11
 • 2019-07-11
 • 2019-10-11
 • 2020-01-11
 • 2020-04-11
 • 2020-07-11
 • 2020-10-11
 • 2021-01-11
 • 2021-04-11
 • 2021-07-11
 • 2021-10-11
 • 2022-01-11
 • 2022-04-11
 • 2022-07-11
 • 2022-10-11
 • 2023-01-11
 • 2023-04-11
 • 2023-07-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-01-03
 • 2018-04-03
 • 2018-07-03
 • 2018-10-03
 • 2019-01-03
 • 2019-04-03
 • 2019-07-03
 • 2019-10-03
 • 2020-01-02
 • 2020-04-02
 • 2020-07-03
 • 2020-10-02
 • 2020-12-29
 • 2021-03-31
 • 2021-07-02
 • 2021-10-01
 • 2021-12-30
 • 2022-04-01
 • 2022-07-01
 • 2022-10-03
 • 2023-01-02
 • 2023-03-30
 • 2023-07-03
 • 2023-10-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-01-11
 • 2018-04-11
 • 2018-07-11
 • 2018-10-11
 • 2019-01-11
 • 2019-04-11
 • 2019-07-11
 • 2019-10-11
 • 2020-01-11
 • 2020-04-11
 • 2020-07-11
 • 2020-10-11
 • 2021-01-11
 • 2021-04-11
 • 2021-07-11
 • 2021-10-11
 • 2022-01-11
 • 2022-04-11
 • 2022-07-11
 • 2022-10-11
 • 2023-01-11
 • 2023-04-11
 • 2023-07-11
 • 2023-10-11

Dzień wykupu

 • 2023-10-23

Emisje