poniedziałek, 26 lipca 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: GA
ISIN: PLPCCRK00266
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,03 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR1026
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-10-22
 • 2020-01-22
 • 2020-04-22
 • 2020-07-22
 • 2020-10-22
 • 2021-01-22
 • 2021-04-22
 • 2021-07-22
 • 2021-10-22
 • 2022-01-22
 • 2022-04-22
 • 2022-07-22
 • 2022-10-22
 • 2023-01-22
 • 2023-04-22
 • 2023-07-22
 • 2023-10-22
 • 2024-01-22
 • 2024-04-22
 • 2024-07-22
 • 2024-10-22
 • 2025-01-22
 • 2025-04-22
 • 2025-07-22
 • 2025-10-22
 • 2026-01-22
 • 2026-04-22
 • 2026-07-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-01-14
 • 2020-04-14
 • 2020-07-14
 • 2020-10-14
 • 2021-01-14
 • 2021-04-14
 • 2021-07-14
 • 2021-10-14
 • 2022-01-14
 • 2022-04-13
 • 2022-07-14
 • 2022-10-14
 • 2023-01-13
 • 2023-04-14
 • 2023-07-14
 • 2023-10-13
 • 2024-01-12
 • 2024-04-12
 • 2024-07-12
 • 2024-10-14
 • 2025-01-14
 • 2025-04-11
 • 2025-07-14
 • 2025-10-14
 • 2026-01-14
 • 2026-04-14
 • 2026-07-14
 • 2026-10-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-01-22
 • 2020-04-22
 • 2020-07-22
 • 2020-10-22
 • 2021-01-22
 • 2021-04-22
 • 2021-07-22
 • 2021-10-22
 • 2022-01-22
 • 2022-04-22
 • 2022-07-22
 • 2022-10-22
 • 2023-01-22
 • 2023-04-22
 • 2023-07-22
 • 2023-10-22
 • 2024-01-22
 • 2024-04-22
 • 2024-07-22
 • 2024-10-22
 • 2025-01-22
 • 2025-04-22
 • 2025-07-22
 • 2025-10-22
 • 2026-01-22
 • 2026-04-22
 • 2026-07-22
 • 2026-10-22

Dzień wykupu

 • 2026-10-22

Emisje