czwartek, 23 września 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: DD
ISIN: PLPCCRK00159
Rynek: GPW RR


WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR1123
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 13 772 300 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-11-17
 • 2017-02-17
 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-17
 • 2018-05-17
 • 2018-08-17
 • 2018-11-17
 • 2019-02-17
 • 2019-05-17
 • 2019-08-17
 • 2019-11-17
 • 2020-02-17
 • 2020-05-17
 • 2020-08-17
 • 2020-11-17
 • 2021-02-17
 • 2021-05-17
 • 2021-08-17
 • 2021-11-17
 • 2022-02-17
 • 2022-05-17
 • 2022-08-17
 • 2022-11-17
 • 2023-02-17
 • 2023-05-17
 • 2023-08-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-02-09
 • 2017-05-09
 • 2017-08-08
 • 2017-11-09
 • 2018-02-09
 • 2018-05-09
 • 2018-08-08
 • 2018-11-09
 • 2019-02-08
 • 2019-05-09
 • 2019-08-08
 • 2019-11-07
 • 2020-02-07
 • 2020-05-08
 • 2020-08-07
 • 2020-11-06
 • 2021-02-09
 • 2021-05-07
 • 2021-08-09
 • 2021-11-08
 • 2022-02-09
 • 2022-05-09
 • 2022-08-08
 • 2022-11-08
 • 2023-02-09
 • 2023-05-09
 • 2023-08-08
 • 2023-11-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-02-17
 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-17
 • 2018-05-17
 • 2018-08-17
 • 2018-11-17
 • 2019-02-17
 • 2019-05-17
 • 2019-08-17
 • 2019-11-17
 • 2020-02-17
 • 2020-05-17
 • 2020-08-17
 • 2020-11-17
 • 2021-02-17
 • 2021-05-17
 • 2021-08-17
 • 2021-11-17
 • 2022-02-17
 • 2022-05-17
 • 2022-08-17
 • 2022-11-17
 • 2023-02-17
 • 2023-05-17
 • 2023-08-17
 • 2023-11-17

Dzień wykupu

 • 2023-11-17