poniedziałek, 26 lipca 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: ED
ISIN: PLPCCRK00209
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR1223
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-20
 • 2018-03-20
 • 2018-06-20
 • 2018-09-20
 • 2018-12-20
 • 2019-03-20
 • 2019-06-20
 • 2019-09-20
 • 2019-12-20
 • 2020-03-20
 • 2020-06-20
 • 2020-09-20
 • 2020-12-20
 • 2021-03-20
 • 2021-06-20
 • 2021-09-20
 • 2021-12-20
 • 2022-03-20
 • 2022-06-20
 • 2022-09-20
 • 2022-12-20
 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-03-12
 • 2018-06-12
 • 2018-09-12
 • 2018-12-12
 • 2019-03-12
 • 2019-06-12
 • 2019-09-12
 • 2019-12-12
 • 2020-03-12
 • 2020-06-12
 • 2020-09-11
 • 2020-12-11
 • 2021-03-12
 • 2021-06-11
 • 2021-09-10
 • 2021-12-10
 • 2022-03-11
 • 2022-06-09
 • 2022-09-12
 • 2022-12-12
 • 2023-03-10
 • 2023-06-12
 • 2023-09-12
 • 2023-12-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-03-20
 • 2018-06-20
 • 2018-09-20
 • 2018-12-20
 • 2019-03-20
 • 2019-06-20
 • 2019-09-20
 • 2019-12-20
 • 2020-03-20
 • 2020-06-20
 • 2020-09-20
 • 2020-12-20
 • 2021-03-20
 • 2021-06-20
 • 2021-09-20
 • 2021-12-20
 • 2022-03-20
 • 2022-06-20
 • 2022-09-20
 • 2022-12-20
 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20
 • 2023-12-20

Dzień wykupu

 • 2023-12-20

Emisje