czwartek, 13 czerwca 2024

PCZ0615

Emitent: PCZ S.A.
Seria: B
ISIN: PLPCZ0000043
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 8 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligatariusze mają prawo do wcześniejszego wykupu, jeśli wskaźnik ogólnego zadłużenia (ogólne zadłużenie do aktywów ogółem) przekroczy 50 proc. (kapitałów własnych) w raporcie rocznym, lub emitent osiągnie 5 mln zł straty operacyjnej lub zmieni profil działalności

Obligacje PCZ0615 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-10-01
 • 2013-01-01
 • 2013-04-01
 • 2013-07-01
 • 2013-10-01
 • 2014-01-01
 • 2014-04-01
 • 2014-07-01
 • 2014-10-01
 • 2015-01-01
 • 2015-04-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-09-21
 • 2012-12-19
 • 2013-03-22
 • 2013-06-21
 • 2013-09-20
 • 2013-12-19
 • 2014-03-21
 • 2014-06-20
 • 2014-09-22
 • 2014-12-19
 • 2015-03-23
 • 2015-06-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-10-01
 • 2012-12-31
 • 2013-04-01
 • 2013-07-01
 • 2013-09-30
 • 2013-12-31
 • 2014-03-31
 • 2014-06-30
 • 2014-09-30
 • 2014-12-31
 • 2015-03-31
 • 2015-06-30

Dzień wykupu

 • 2015-06-30