wtorek, 23 lipca 2024

PCZ0916

Emitent: PCZ S.A.
Seria: F
ISIN: PLPCZ0000092
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności, emitent zobowiązany jest na żądanie obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego obligatariusza obligacji:

 • osiągnięcie lub przekroczenie wartości 50,00% przez Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie zatwierdzonego, rocznego sprawozdania finansowego.
 • osiągnięcie straty z działalności operacyjnej w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł za okres roczny w opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta.

Obligacje PCZ0916 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-09-26
 • 2013-11-16
 • 2014-04-01
 • 2014-07-01
 • 2014-10-01
 • 2015-01-01
 • 2015-04-01
 • 2015-07-01
 • 2015-10-01
 • 2016-01-01
 • 2016-04-01
 • 2016-07-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-03-21
 • 2014-06-20
 • 2014-09-22
 • 2014-12-19
 • 2015-03-23
 • 2015-06-22
 • 2015-09-22
 • 2015-12-22
 • 2016-03-22
 • 2016-06-22
 • 2016-09-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-11-15
 • 2014-03-31
 • 2014-06-30
 • 2014-09-30
 • 2014-12-31
 • 2015-03-31
 • 2015-06-30
 • 2015-09-30
 • 2015-12-31
 • 2016-03-31
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30

Dzień wykupu

 • 2016-09-30