wtorek, 23 lipca 2024

PCZ1117

Emitent: PCZ S.A.
Seria: H
ISIN: PLPCZ0000118
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Oprocentowanie obligacji ustalane jest w oparciu o stopę WIBOR3M powiększoną o 5 pkt proc. marży. Jeśli jednak WIBOR3M jest mniejszy bądź równy od 4,4 proc., oprocentowanie obligacji wynosi 9,4 proc.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia finansowego, obliczany na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, osiągnie lub przekroczy 50 proc.,
 • emitent wykażę w sprawozdaniu rocznym stratę z działalności operacyjnej w wysokości co najmniej 5 mln zł.

Obligacje PCZ1117 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-01
 • 2015-07-01
 • 2015-10-01
 • 2016-01-01
 • 2016-04-01
 • 2016-07-01
 • 2016-10-01
 • 2017-01-01
 • 2017-04-01
 • 2017-07-01
 • 2017-10-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-23
 • 2015-06-22
 • 2015-09-22
 • 2015-12-22
 • 2016-03-22
 • 2016-06-22
 • 2016-09-22
 • 2016-12-22
 • 2017-03-23
 • 2017-06-22
 • 2017-09-22
 • 2017-12-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-31
 • 2015-06-30
 • 2015-09-30
 • 2015-12-31
 • 2016-03-31
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2017-01-02
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30
 • 2017-10-02
 • 2017-11-30

Dzień wykupu

 • 2017-11-30