piątek, 14 czerwca 2024

PEOH203

Emitent: Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB+
stabilna
Seria: LZ-II-03
ISIN: PLBPHHP00077
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 150 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.11%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pekao-bh-seria-lz-ii-03.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Wyemitowano je w ramach programu emisji na łączną kwotę do 2 mld zł.

Obligacje PEOH203 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2011-06-22
 • 2011-11-22
 • 2012-05-22
 • 2012-11-22
 • 2013-05-22
 • 2013-11-22
 • 2014-05-22
 • 2014-11-22
 • 2015-05-22
 • 2015-11-22
 • 2016-05-22
 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22
 • 2019-05-22
 • 2019-11-22
 • 2020-05-22
 • 2020-11-22
 • 2021-05-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2011-11-14
 • 2012-05-14
 • 2012-11-14
 • 2013-05-14
 • 2013-11-14
 • 2014-05-14
 • 2014-11-14
 • 2015-05-14
 • 2015-11-13
 • 2016-05-13
 • 2016-11-14
 • 2017-05-12
 • 2017-11-14
 • 2018-05-14
 • 2018-11-14
 • 2019-05-14
 • 2019-11-14
 • 2020-05-14
 • 2020-11-13
 • 2021-05-14
 • 2021-11-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2011-11-22
 • 2012-05-22
 • 2012-11-22
 • 2013-05-22
 • 2013-11-22
 • 2014-05-22
 • 2014-11-22
 • 2015-05-22
 • 2015-11-22
 • 2016-05-22
 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22
 • 2019-05-22
 • 2019-11-22
 • 2020-05-22
 • 2020-11-22
 • 2021-05-22
 • 2021-11-22

Dzień wykupu

 • 2021-11-22