środa, 20 czerwca 2018

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Seria LZ-II-04.

Obligacje są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Listy zastawne wyemitowano w ramach programu emisji na łączną kwotę do 2 mld zł.

Emitent: Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
A-
negatywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PEOH204
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 150 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.11%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-02-22
 • 2012-08-22
 • 2013-02-22
 • 2013-08-22
 • 2014-02-22
 • 2014-08-22
 • 2015-02-22
 • 2015-08-22
 • 2016-02-22
 • 2016-08-22
 • 2017-02-22
 • 2017-08-22
 • 2018-02-22
 • 2018-08-22
 • 2019-02-22
 • 2019-08-22
 • 2020-02-22
 • 2020-08-22
 • 2021-02-22
 • 2021-08-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-08-14
 • 2013-02-14
 • 2013-08-14
 • 2014-02-14
 • 2014-08-14
 • 2015-02-13
 • 2015-08-14
 • 2016-02-12
 • 2016-08-12
 • 2017-02-14
 • 2017-08-14
 • 2018-02-14
 • 2018-08-14
 • 2019-02-14
 • 2019-08-14
 • 2020-02-14
 • 2020-08-14
 • 2021-02-12
 • 2021-08-13
 • 2022-02-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-08-22
 • 2013-02-22
 • 2013-08-22
 • 2014-02-22
 • 2014-08-22
 • 2015-02-22
 • 2015-08-22
 • 2016-02-22
 • 2016-08-22
 • 2017-02-22
 • 2017-08-22
 • 2018-02-22
 • 2018-08-22
 • 2019-02-22
 • 2019-08-22
 • 2020-02-22
 • 2020-08-22
 • 2021-02-22
 • 2021-08-22
 • 2022-02-22

Dzień wykupu

 • 2022-02-22

Emisje