piątek, 03 lipca 2020

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Seria: LZ-II-15
ISIN: PLBPHHP00192
Rynek: GPW RR, BS RR


Obligacje są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Listy zastawne wyemitowano w ramach programu emisji na łączną kwotę do 2 mld zł.


Emitent: Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB+
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PEOH215
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 0.73%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-09-20
 • 2018-03-20
 • 2018-09-20
 • 2019-03-20
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20
 • 2020-09-20
 • 2021-03-20
 • 2021-09-20
 • 2022-03-20
 • 2022-09-20
 • 2023-03-20
 • 2023-09-20
 • 2024-03-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-03-12
 • 2018-09-10
 • 2019-03-11
 • 2019-09-10
 • 2020-03-10
 • 2020-09-10
 • 2021-03-10
 • 2021-09-10
 • 2022-03-10
 • 2022-09-12
 • 2023-03-10
 • 2023-09-12
 • 2024-03-12
 • 2024-09-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-03-20
 • 2018-09-20
 • 2019-03-20
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20
 • 2020-09-20
 • 2021-03-20
 • 2021-09-20
 • 2022-03-20
 • 2022-09-20
 • 2023-03-20
 • 2023-09-20
 • 2024-03-20
 • 2024-09-20

Dzień wykupu

 • 2024-09-20

Emisje