czwartek, 05 października 2023

PEOH310

Emitent: Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB+
stabilna
Seria: LZ-III-10
ISIN: PLBPHHP00325
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 150 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 0.7%
Oprocentowanie bieżące: 7.65%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pekao-bh-seria-lz-iii-10.pdf

Ważne informacje

Obligacje są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Listy zastawne wyemitowano w ramach programu emisji na łączną kwotę do 2 mld zł.


Obligacje PEOH310 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-27
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26
 • 2023-04-26
 • 2023-10-26
 • 2024-04-26
 • 2024-10-26
 • 2025-04-26
 • 2025-10-26
 • 2026-04-26
 • 2026-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-04-18
 • 2022-10-18
 • 2023-04-18
 • 2023-10-18
 • 2024-04-18
 • 2024-10-18
 • 2025-04-18
 • 2025-10-17
 • 2026-04-17
 • 2026-10-16
 • 2027-04-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-04-26
 • 2022-10-26
 • 2023-04-26
 • 2023-10-26
 • 2024-04-26
 • 2024-10-26
 • 2025-04-26
 • 2025-10-26
 • 2026-04-26
 • 2026-10-26
 • 2027-04-26

Dzień wykupu

 • 2027-04-26