środa, 20 czerwca 2018

Polska Grupa Odlewnicza S.A.

Seria: A1
ISIN: PLPGO0000022
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto do EBITDA na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik kapitały własne do aktywów na poziomie skonsolidowanym będzie niższy niż 40 proc.,
 • emitent wypłaci dywidendę, w następstwie czego wskaźnik dług netto do EBITDA na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie wykupu przypadającym przed dniem wykupu obligacji serii A1.

Emitent: Polska Grupa Odlewnicza S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PGO0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 42 200 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-08-09
 • 2017-02-09
 • 2017-08-09
 • 2018-02-09
 • 2018-08-09
 • 2019-02-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-02-01
 • 2017-08-01
 • 2018-02-01
 • 2018-08-01
 • 2019-02-01
 • 2019-08-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-02-09
 • 2017-08-09
 • 2018-02-09
 • 2018-08-09
 • 2019-02-09
 • 2019-08-09

Dzień wykupu

 • 2019-08-09

Emisje