wtorek, 23 lipca 2024

PHN0327

Emitent: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Seria: D
ISIN: PLO198500038
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 230 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie bieżące: 9.75%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: phn-seria-d.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. w III okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w IV okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w V okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,6x,
 • wskaźnik niezabezpieczonych aktywów spadnie poniżej 1,0x.

Obligacje PHN0327 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2024-03-05
 • 2024-09-05
 • 2025-03-05
 • 2025-09-05
 • 2026-03-05
 • 2026-09-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-09-02
 • 2025-02-28
 • 2025-09-02
 • 2026-03-02
 • 2026-09-02
 • 2027-03-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-09-05
 • 2025-03-05
 • 2025-09-05
 • 2026-03-05
 • 2026-09-07
 • 2027-03-05

Dzień wykupu

 • 2027-03-05