czwartek, 13 czerwca 2024

PHN0526

Emitent: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Seria: C
ISIN: PLO198500020
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 220 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.95%
Oprocentowanie bieżące: 9.81%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: phn-seria-c.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. w III oraz IV okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w V okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w VI okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,6x,
 • wskaźnik niezabezpieczonych aktywów spadnie poniżej 1,0x.

Obligacje PHN0526 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-05-23
 • 2023-11-22
 • 2024-05-22
 • 2024-11-22
 • 2025-05-22
 • 2025-11-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-11-17
 • 2024-05-17
 • 2024-11-19
 • 2025-05-19
 • 2025-11-19
 • 2026-05-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-11-22
 • 2024-05-22
 • 2024-11-22
 • 2025-05-22
 • 2025-11-22
 • 2026-05-22

Dzień wykupu

 • 2026-05-22