niedziela, 26 września 2021

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Seria: A
ISIN: PLPHN0000030
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 1 mld zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części (jednorazowo nie mniej niż 25 proc. wartości emisji) wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od dnia emisji, tj. w czerwcu 2021 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na 24 miesiące przed dniem wykupu,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na 18 miesiące przed dniem wykupu,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na 12 miesiące przed dniem wykupu,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na 6 miesiące przed dniem wykupu.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,6x,
 • wskaźnik niezabezpieczonych aktywów spadnie poniżej 1,0x.

Emitent: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PHN0623
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 160 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.65%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-05
 • 2019-12-05
 • 2020-06-05
 • 2020-12-05
 • 2021-06-05
 • 2021-12-05
 • 2022-06-05
 • 2022-12-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-11-27
 • 2020-05-28
 • 2020-11-27
 • 2021-05-27
 • 2021-11-26
 • 2022-05-27
 • 2022-11-25
 • 2023-05-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-05
 • 2020-06-05
 • 2020-12-05
 • 2021-06-05
 • 2021-12-05
 • 2022-06-05
 • 2022-12-05
 • 2023-06-05

Dzień wykupu

 • 2023-06-05