czwartek, 21 września 2023

PHN1224

Emitent: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Seria: B
ISIN: PLO198500012
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 325 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.95%
Oprocentowanie bieżące: 9.9%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: polski-holding-nieruchomosci-seria-b.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 1 mld zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części (jednorazowo nie mniej niż 25 proc. wartości emisji) wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od dnia emisji, tj. w czerwcu 2021 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na 24 miesiące przed dniem wykupu,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na 18 miesiące przed dniem wykupu,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na 12 miesiące przed dniem wykupu,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na 6 miesiące przed dniem wykupu.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,6x,
 • wskaźnik niezabezpieczonych aktywów spadnie poniżej 1,0x.

Obligacje PHN1224 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-12-10
 • 2021-06-10
 • 2021-12-10
 • 2022-06-10
 • 2022-12-10
 • 2023-06-10
 • 2023-12-10
 • 2024-06-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-01
 • 2021-12-02
 • 2022-06-02
 • 2022-12-02
 • 2023-06-01
 • 2023-12-01
 • 2024-05-31
 • 2024-12-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-10
 • 2021-12-10
 • 2022-06-10
 • 2022-12-10
 • 2023-06-10
 • 2023-12-10
 • 2024-06-10
 • 2024-12-10

Dzień wykupu

 • 2024-12-10