czwartek, 05 października 2023

PHP0123

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 3
ISIN: XS1588411188
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 000.00 EUR
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 0.625%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-3-eur.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Obligacje PHP0123 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-30
 • 2018-01-24
 • 2019-01-24
 • 2020-01-24
 • 2021-01-24
 • 2022-01-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-01-16
 • 2019-01-16
 • 2020-01-16
 • 2021-01-15
 • 2022-01-14
 • 2023-01-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-01-24
 • 2019-01-24
 • 2020-01-24
 • 2021-01-24
 • 2022-01-24
 • 2023-01-24

Dzień wykupu

 • 2023-01-24