sobota, 09 grudnia 2023

PHP0226

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 9
ISIN: XS2583335943
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 21 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 0.85%
Oprocentowanie bieżące: 6.49%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-9-2023.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.


Obligacje PHP0226 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-02-09
 • 2023-05-09
 • 2023-08-09
 • 2023-11-09
 • 2024-02-09
 • 2024-05-09
 • 2024-08-09
 • 2024-11-09
 • 2025-02-09
 • 2025-05-09
 • 2025-08-09
 • 2025-11-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-05-05
 • 2023-08-07
 • 2023-11-07
 • 2024-02-07
 • 2024-05-07
 • 2024-08-07
 • 2024-11-07
 • 2025-02-06
 • 2025-05-07
 • 2025-08-07
 • 2025-11-06
 • 2026-02-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-05-09
 • 2023-08-09
 • 2023-11-09
 • 2024-02-09
 • 2024-05-09
 • 2024-08-09
 • 2024-11-09
 • 2025-02-09
 • 2025-05-09
 • 2025-08-09
 • 2025-11-09
 • 2026-02-09

Dzień wykupu

 • 2026-02-09