środa, 25 maja 2022

PHP0421

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 2
ISIN: PLPKOHP00025
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 0.65%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Obligacje PHP0421 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-04-27
 • 2016-07-27
 • 2016-10-27
 • 2017-01-27
 • 2017-04-27
 • 2017-07-27
 • 2017-10-27
 • 2018-01-27
 • 2018-04-27
 • 2018-07-27
 • 2018-10-27
 • 2019-01-27
 • 2019-04-27
 • 2019-07-27
 • 2019-10-27
 • 2020-01-27
 • 2020-04-27
 • 2020-07-27
 • 2020-10-27
 • 2021-01-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-07-19
 • 2016-10-19
 • 2017-01-19
 • 2017-04-19
 • 2017-07-19
 • 2017-10-19
 • 2018-01-19
 • 2018-04-19
 • 2018-07-19
 • 2018-10-19
 • 2019-01-18
 • 2019-04-19
 • 2019-07-19
 • 2019-10-18
 • 2020-01-17
 • 2020-04-17
 • 2020-07-17
 • 2020-10-19
 • 2021-01-19
 • 2021-04-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-07-27
 • 2016-10-27
 • 2017-01-27
 • 2017-04-27
 • 2017-07-27
 • 2017-10-27
 • 2018-01-27
 • 2018-04-27
 • 2018-07-27
 • 2018-10-27
 • 2019-01-27
 • 2019-04-27
 • 2019-07-27
 • 2019-10-27
 • 2020-01-27
 • 2020-04-27
 • 2020-07-27
 • 2020-10-27
 • 2021-01-27
 • 2021-04-28

Dzień wykupu

 • 2021-04-28