wtorek, 18 czerwca 2024

PHP0425

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 11
ISIN: PLPKOHP00116
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 230 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 0.66%
Oprocentowanie bieżące: 6.52%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-11.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Obligacje PHP0425 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-10-28
 • 2019-01-28
 • 2019-04-28
 • 2019-07-28
 • 2019-10-28
 • 2020-01-28
 • 2020-04-28
 • 2020-07-28
 • 2020-10-28
 • 2021-01-28
 • 2021-04-28
 • 2021-07-28
 • 2021-10-28
 • 2022-01-28
 • 2022-04-28
 • 2022-07-28
 • 2022-10-28
 • 2023-01-28
 • 2023-04-28
 • 2023-07-28
 • 2023-10-28
 • 2024-01-28
 • 2024-04-28
 • 2024-07-28
 • 2024-10-28
 • 2025-01-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-01-18
 • 2019-04-17
 • 2019-07-19
 • 2019-10-18
 • 2020-01-20
 • 2020-04-20
 • 2020-07-20
 • 2020-10-20
 • 2021-01-20
 • 2021-04-20
 • 2021-07-20
 • 2021-10-20
 • 2022-01-20
 • 2022-04-20
 • 2022-07-20
 • 2022-10-20
 • 2023-01-20
 • 2023-04-20
 • 2023-07-20
 • 2023-10-20
 • 2024-01-19
 • 2024-04-19
 • 2024-07-19
 • 2024-10-18
 • 2025-01-20
 • 2025-04-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-01-28
 • 2019-04-28
 • 2019-07-28
 • 2019-10-28
 • 2020-01-28
 • 2020-04-28
 • 2020-07-28
 • 2020-10-28
 • 2021-01-28
 • 2021-04-28
 • 2021-07-28
 • 2021-10-28
 • 2022-01-28
 • 2022-04-28
 • 2022-07-28
 • 2022-10-28
 • 2023-01-28
 • 2023-04-28
 • 2023-07-28
 • 2023-10-28
 • 2024-01-28
 • 2024-04-28
 • 2024-07-28
 • 2024-10-28
 • 2025-01-28
 • 2025-04-28

Dzień wykupu

 • 2025-04-28