poniedziałek, 15 kwietnia 2024

PHP0621

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 3
ISIN: PLPKOHP00033
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 0.59%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


 

Obligacje PHP0621 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-17
 • 2016-09-17
 • 2016-12-17
 • 2017-03-17
 • 2017-06-17
 • 2017-09-17
 • 2017-12-17
 • 2018-03-17
 • 2018-06-17
 • 2018-09-17
 • 2018-12-17
 • 2019-03-17
 • 2019-06-17
 • 2019-09-17
 • 2019-12-17
 • 2020-03-17
 • 2020-06-17
 • 2020-09-17
 • 2020-12-17
 • 2021-03-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-09
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09
 • 2018-06-08
 • 2018-09-07
 • 2018-12-07
 • 2019-03-08
 • 2019-06-07
 • 2019-09-09
 • 2019-12-09
 • 2020-03-09
 • 2020-06-09
 • 2020-09-09
 • 2020-12-09
 • 2021-03-09
 • 2021-06-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-17
 • 2016-12-17
 • 2017-03-17
 • 2017-06-17
 • 2017-09-17
 • 2017-12-17
 • 2018-03-17
 • 2018-06-17
 • 2018-09-17
 • 2018-12-17
 • 2019-03-17
 • 2019-06-17
 • 2019-09-17
 • 2019-12-17
 • 2020-03-17
 • 2020-06-17
 • 2020-09-17
 • 2020-12-17
 • 2021-03-17
 • 2021-06-18

Dzień wykupu

 • 2021-06-18