środa, 25 maja 2022

PHP0623

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 6
ISIN: PLPKOHP00066
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 0.6%
Oprocentowanie bieżące: 5.08%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-6-2017.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Obligacje PHP0623 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-10-27
 • 2017-12-27
 • 2018-03-27
 • 2018-06-27
 • 2018-09-27
 • 2018-12-27
 • 2019-03-27
 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-27
 • 2020-03-27
 • 2020-06-27
 • 2020-09-27
 • 2020-12-27
 • 2021-03-27
 • 2021-06-27
 • 2021-09-27
 • 2021-12-27
 • 2022-03-27
 • 2022-06-27
 • 2022-09-27
 • 2022-12-27
 • 2023-03-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-12-15
 • 2018-03-19
 • 2018-06-19
 • 2018-09-19
 • 2018-12-17
 • 2019-03-19
 • 2019-06-19
 • 2019-09-19
 • 2019-12-17
 • 2020-03-19
 • 2020-06-19
 • 2020-09-18
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19
 • 2021-06-18
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-18
 • 2022-06-17
 • 2022-09-19
 • 2022-12-16
 • 2023-03-17
 • 2023-06-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-12-27
 • 2018-03-27
 • 2018-06-27
 • 2018-09-27
 • 2018-12-27
 • 2019-03-27
 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-27
 • 2020-03-27
 • 2020-06-27
 • 2020-09-27
 • 2020-12-27
 • 2021-03-27
 • 2021-06-27
 • 2021-09-27
 • 2021-12-27
 • 2022-03-27
 • 2022-06-27
 • 2022-09-27
 • 2022-12-27
 • 2023-03-27
 • 2023-06-27

Dzień wykupu

 • 2023-06-27