sobota, 09 grudnia 2023

PHP0625

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 8
ISIN: XS2495085784
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 EUR
Wartość nominalna: 200 000.00 EUR
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 2.125%
Oprocentowanie bieżące: 2.13%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-8-eur.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.


Obligacje PHP0625 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-06-25
  • 2023-06-25
  • 2024-06-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-06-22
  • 2024-06-21
  • 2025-06-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-06-25
  • 2024-06-25
  • 2025-06-25

Dzień wykupu

  • 2025-06-25