czwartek, 30 maja 2024

PHP0725

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 9
ISIN: PLPKOHP00090
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 0.62%
Oprocentowanie bieżące: 6.48%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-9.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Obligacje PHP0725 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-07-25
 • 2018-10-25
 • 2019-01-25
 • 2019-04-25
 • 2019-07-25
 • 2019-10-25
 • 2020-01-25
 • 2020-04-25
 • 2020-07-25
 • 2020-10-25
 • 2021-01-25
 • 2021-04-25
 • 2021-07-25
 • 2021-10-25
 • 2022-01-25
 • 2022-04-25
 • 2022-07-25
 • 2022-10-25
 • 2023-01-25
 • 2023-04-25
 • 2023-07-25
 • 2023-10-25
 • 2024-01-25
 • 2024-04-25
 • 2024-07-25
 • 2024-10-25
 • 2025-01-25
 • 2025-04-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-10-17
 • 2019-01-17
 • 2019-04-15
 • 2019-07-17
 • 2019-10-17
 • 2020-01-17
 • 2020-04-17
 • 2020-07-17
 • 2020-10-16
 • 2021-01-15
 • 2021-04-16
 • 2021-07-16
 • 2021-10-15
 • 2022-01-17
 • 2022-04-13
 • 2022-07-15
 • 2022-10-17
 • 2023-01-17
 • 2023-04-17
 • 2023-07-17
 • 2023-10-17
 • 2024-01-17
 • 2024-04-17
 • 2024-07-17
 • 2024-10-17
 • 2025-01-17
 • 2025-04-15
 • 2025-07-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-10-25
 • 2019-01-25
 • 2019-04-25
 • 2019-07-25
 • 2019-10-25
 • 2020-01-25
 • 2020-04-25
 • 2020-07-25
 • 2020-10-25
 • 2021-01-25
 • 2021-04-25
 • 2021-07-25
 • 2021-10-25
 • 2022-01-25
 • 2022-04-25
 • 2022-07-25
 • 2022-10-25
 • 2023-01-25
 • 2023-04-25
 • 2023-07-25
 • 2023-10-25
 • 2024-01-25
 • 2024-04-25
 • 2024-07-25
 • 2024-10-25
 • 2025-01-25
 • 2025-04-25
 • 2025-07-25

Dzień wykupu

 • 2025-07-25