sobota, 09 grudnia 2023

PHP0824

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 4
ISIN: XS1690669574
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 000.00 EUR
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 0.75%
Oprocentowanie bieżące: 0.75%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-4-eur.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Obligacje PHP0824 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-09-27
 • 2018-08-27
 • 2019-08-27
 • 2020-08-27
 • 2021-08-27
 • 2022-08-27
 • 2023-08-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-08-17
 • 2019-08-19
 • 2020-08-19
 • 2021-08-19
 • 2022-08-19
 • 2023-08-18
 • 2024-08-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-08-27
 • 2019-08-27
 • 2020-08-27
 • 2021-08-27
 • 2022-08-27
 • 2023-08-27
 • 2024-08-27

Dzień wykupu

 • 2024-08-27