czwartek, 30 maja 2024

PHP0828

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 10
ISIN: PLPKOHP00108
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 3.4875%
Oprocentowanie bieżące: 3.49%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-10.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Obligacje PHP0828 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-08-24
 • 2019-08-24
 • 2020-08-24
 • 2021-08-24
 • 2022-08-24
 • 2023-08-24
 • 2024-08-24
 • 2025-08-24
 • 2026-08-24
 • 2027-08-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-08-16
 • 2020-08-16
 • 2021-08-17
 • 2022-08-17
 • 2023-08-17
 • 2024-08-16
 • 2025-08-14
 • 2026-08-16
 • 2027-08-17
 • 2028-08-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-08-24
 • 2020-08-24
 • 2021-08-24
 • 2022-08-24
 • 2023-08-24
 • 2024-08-24
 • 2025-08-24
 • 2026-08-24
 • 2027-08-24
 • 2028-08-24

Dzień wykupu

 • 2028-08-24