sobota, 09 grudnia 2023

PHP0924

Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
A3
stabilna
Seria: 12
ISIN: PLPKOHP00132
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 250 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 0.6%
Oprocentowanie bieżące: 6.39%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pko-bh-seria-12.pdf

Ważne informacje

Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Obligacje PHP0924 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-10
 • 2019-06-30
 • 2019-09-30
 • 2019-12-30
 • 2020-03-30
 • 2020-06-30
 • 2020-09-30
 • 2020-12-30
 • 2021-03-30
 • 2021-06-30
 • 2021-09-30
 • 2021-12-30
 • 2022-03-30
 • 2022-06-30
 • 2022-09-30
 • 2022-12-30
 • 2023-03-30
 • 2023-06-30
 • 2023-09-30
 • 2023-12-30
 • 2024-03-30
 • 2024-06-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-18
 • 2020-03-20
 • 2020-06-22
 • 2020-09-22
 • 2020-12-21
 • 2021-03-22
 • 2021-06-22
 • 2021-09-22
 • 2021-12-22
 • 2022-03-22
 • 2022-06-22
 • 2022-09-22
 • 2022-12-21
 • 2023-03-22
 • 2023-06-22
 • 2023-09-22
 • 2023-12-20
 • 2024-03-22
 • 2024-06-21
 • 2024-09-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-06-30
 • 2019-09-30
 • 2019-12-30
 • 2020-03-30
 • 2020-06-30
 • 2020-09-30
 • 2020-12-30
 • 2021-03-30
 • 2021-06-30
 • 2021-09-30
 • 2021-12-30
 • 2022-03-30
 • 2022-06-30
 • 2022-09-30
 • 2022-12-30
 • 2023-03-30
 • 2023-06-30
 • 2023-09-30
 • 2023-12-30
 • 2024-03-30
 • 2024-06-30
 • 2024-09-30

Dzień wykupu

 • 2024-09-30