poniedziałek, 19 kwietnia 2021

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Seria: 13
ISIN: PLPKOHP00199
Rynek: GPW RR, BS RR


Listy zastawne są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Moody's Investors Service nadała emisji rating Aa3.


Emitent: PKO Bank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody's
Baa1/Prime 2
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PHP1224
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 250 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 0.51%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.72%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-12-02
 • 2020-03-02
 • 2020-06-02
 • 2020-09-02
 • 2020-12-02
 • 2021-03-02
 • 2021-06-02
 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02
 • 2024-09-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-02-21
 • 2020-05-25
 • 2020-08-25
 • 2020-11-24
 • 2021-02-22
 • 2021-05-25
 • 2021-08-25
 • 2021-11-24
 • 2022-02-22
 • 2022-05-25
 • 2022-08-25
 • 2022-11-24
 • 2023-02-22
 • 2023-05-25
 • 2023-08-25
 • 2023-11-24
 • 2024-02-23
 • 2024-05-24
 • 2024-08-23
 • 2024-11-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-03-02
 • 2020-06-02
 • 2020-09-02
 • 2020-12-02
 • 2021-03-02
 • 2021-06-02
 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02
 • 2024-09-02
 • 2024-12-02

Dzień wykupu

 • 2024-12-02

Emisje