wtorek, 09 marca 2021

P4 Sp. z o.o. (grupa Play)

Seria: A
ISIN: PLO266100018
Rynek: GPW ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 2 mld zł.

Marża odsetkowa wynosi 1,75 pkt proc., ale może zostać podwyższona:

 • o 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 3,5x,
 • o 0,75 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 4,0x.

Warunki emisji przewidują też 2 pkt proc. dodatkowej marży gdyby doszło m.in. do zmiany kontroli nad spółką lub wycofania akcji Play Communications z giełdowego obrotu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 3 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w pierwszym roku życia obligacji,
 • 1,5 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w drugim roku życia obligacji,
 • 0,75 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w trzecim roku życia obligacji.

Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik pokrycia odsetek grupy będzie niższy niż 1,5x,
 • wskaźnik zadłużenia grupy będzie wyższy niż 4,5x.

Emitent: P4 Sp. z o.o. (grupa Play)
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB-
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PLY1226
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 750 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.75%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-12-12
 • 2020-06-13
 • 2020-12-13
 • 2021-06-13
 • 2021-12-13
 • 2022-06-13
 • 2022-12-13
 • 2023-06-13
 • 2023-12-13
 • 2024-06-13
 • 2024-12-13
 • 2025-06-13
 • 2025-12-13
 • 2026-06-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-06-04
 • 2020-12-04
 • 2021-06-04
 • 2021-12-03
 • 2022-06-03
 • 2022-12-05
 • 2023-06-02
 • 2023-12-05
 • 2024-06-05
 • 2024-12-05
 • 2025-06-05
 • 2025-12-05
 • 2026-06-05
 • 2026-12-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-06-13
 • 2020-12-13
 • 2021-06-13
 • 2021-12-13
 • 2022-06-13
 • 2022-12-13
 • 2023-06-13
 • 2023-12-13
 • 2024-06-13
 • 2024-12-13
 • 2025-06-13
 • 2025-12-13
 • 2026-06-13
 • 2026-12-11

Dzień wykupu

 • 2026-12-11

Emisje