poniedziałek, 15 kwietnia 2024

PLY1227

Emitent: P4 Sp. z o.o.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB-
stabilna
Seria: B
ISIN: PLO266100034
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.85%
Oprocentowanie bieżące: 7.67%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: p4-seria-b.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 2 mld zł.

Marża odsetkowa wynosi 1,85 pkt proc., ale może zostać podwyższona:

 • o 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 3,5x,
 • o 0,75 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 4,0x.

Warunki emisji przewidują też 2 pkt proc. dodatkowej marży gdyby doszło m.in. do zmiany kontroli nad spółką.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 3 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w pierwszym roku życia obligacji,
 • 1,5 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w drugim roku życia obligacji,
 • 0,75 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w trzecim roku życia obligacji.

Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik pokrycia odsetek grupy będzie niższy niż 1,5x,
 • wskaźnik zadłużenia grupy będzie wyższy niż 4,5x.

Obligacje PLY1227 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-12-29
 • 2021-06-29
 • 2021-12-29
 • 2022-06-29
 • 2022-12-29
 • 2023-06-29
 • 2023-12-29
 • 2024-06-29
 • 2024-12-29
 • 2025-06-29
 • 2025-12-29
 • 2026-06-29
 • 2026-12-29
 • 2027-06-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-21
 • 2021-12-21
 • 2022-06-21
 • 2022-12-21
 • 2023-06-21
 • 2023-12-21
 • 2024-06-21
 • 2024-12-23
 • 2025-06-23
 • 2025-12-19
 • 2026-06-19
 • 2026-12-21
 • 2026-12-21
 • 2027-06-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-29
 • 2021-12-29
 • 2022-06-29
 • 2022-12-29
 • 2023-06-29
 • 2023-12-29
 • 2024-06-29
 • 2024-12-29
 • 2025-06-29
 • 2025-12-29
 • 2026-06-29
 • 2026-12-29
 • 2027-06-29
 • 2027-12-29

Dzień wykupu

 • 2027-12-29