sobota, 16 stycznia 2021

Polnord S.A.

Seria: NS3
ISIN: PLPOLND00167
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem jest hipoteka łączna do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, która - jeśli do wykupu dojdzie na koniec I lub II okresu odsetkowego - wyniesie 1 proc. wartości wykupywanych papierów. Jeśli do wykupu doszłoby na koniec III lub IV okresu odsetkowego, premia wyniesie 0,5 proc., a jeśli na koniec V, to będzie 0,2 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych,
 • wskaźnik zadłużenia ogółem grupy przekroczy 0,7x,
 • stosunek wartości nominalnej istniejących obligacji do do wartości przedmiotu zabezpieczenia przekroczy 0,8x i w ciągu czterech miesięcy nie powróci poniżej tej granicy.

Emitent: Polnord S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PND0118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.05%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-27
 • 2015-07-27
 • 2016-01-27
 • 2016-07-27
 • 2017-01-27
 • 2017-07-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-17
 • 2016-01-19
 • 2016-07-19
 • 2017-01-19
 • 2017-07-19
 • 2018-01-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-27
 • 2016-01-27
 • 2016-07-27
 • 2017-01-27
 • 2017-07-27
 • 2018-01-27

Dzień wykupu

 • 2018-01-27

Emisje