piątek, 09 grudnia 2022

PND0118

Emitent: Polnord S.A.
Seria: NS3
ISIN: PLPOLND00167
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 10 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.05%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem jest hipoteka łączna do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, która - jeśli do wykupu dojdzie na koniec I lub II okresu odsetkowego - wyniesie 1 proc. wartości wykupywanych papierów. Jeśli do wykupu doszłoby na koniec III lub IV okresu odsetkowego, premia wyniesie 0,5 proc., a jeśli na koniec V, to będzie 0,2 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych,
 • wskaźnik zadłużenia ogółem grupy przekroczy 0,7x,
 • stosunek wartości nominalnej istniejących obligacji do do wartości przedmiotu zabezpieczenia przekroczy 0,8x i w ciągu czterech miesięcy nie powróci poniżej tej granicy.

Obligacje PND0118 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-27
 • 2015-07-27
 • 2016-01-27
 • 2016-07-27
 • 2017-01-27
 • 2017-07-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-17
 • 2016-01-19
 • 2016-07-19
 • 2017-01-19
 • 2017-07-19
 • 2018-01-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-27
 • 2016-01-27
 • 2016-07-27
 • 2017-01-27
 • 2017-07-27
 • 2018-01-27

Dzień wykupu

 • 2018-01-27