sobota, 16 stycznia 2021

Polnord S.A.

Seria: NS1
ISIN: PLPOLND00134
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatacje są zabezpieczone hipoteką umową łączna o wartości 75 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji. Obligacje będą wykupywane, wartości nominalnej obligacji wraz z kwotą odsetek należnych od wykupowanych obligacji powiększonej o dodatkową premię dla obligatariuszy (0,5 proc. wartości nominalnej w przypadku gdy przedterminowy wykup nastąpi w I, II, III lub IV terminie płatności odsetek; 0,25 proc. w V, VI, VII lub VIII terminie płatności odsetek; 0 proc. w IX, X lub XI terminie płatności odsetek).


Obligatariusze mogą zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom,
 • wskaźnik zadłużenia ogółem grupy, rozumiany jako stosunek łącznej wartości długu netto do kapitałów własnych, przekroczy poziom 0,7x na dzień bilansowy odpowiednio kwartalnych, półrocznych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Emitent: Polnord S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PND0217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.35%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-11
 • 2014-11-11
 • 2015-02-11
 • 2015-05-11
 • 2015-08-11
 • 2015-11-11
 • 2016-02-11
 • 2016-05-11
 • 2016-08-11
 • 2016-11-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-08-01
 • 2014-11-03
 • 2015-02-03
 • 2015-04-30
 • 2015-08-03
 • 2015-11-03
 • 2016-02-03
 • 2016-05-02
 • 2016-08-03
 • 2016-11-03
 • 2017-02-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-08-11
 • 2014-11-11
 • 2015-02-11
 • 2015-05-11
 • 2015-08-11
 • 2015-11-11
 • 2016-02-11
 • 2016-05-11
 • 2016-08-11
 • 2016-11-11
 • 2017-02-11

Dzień wykupu

 • 2017-02-11

Emisje