sobota, 16 stycznia 2021

Polnord S.A.

Seria: NS2
ISIN: PLPOLND00159
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem jest hipoteka łączna umowna do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, która - jeśli do wykupu dojdzie na koniec I, II, III lub IV okresu odsetkowego - wyniesie 1 proc. wartości wykupywanych papierów. Jeśli do wykupu doszłoby na koniec V, VI, VII lub VIII okresu odsetkowego, premia wyniesie 0,5 proc., a jeśli na koniec IX, X lub XI - 0,2 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych,
 • wskaźnik zadłużenia ogółem grupy przekroczy 0,7x,
 • stosunek wartości nominalnej istniejących obligacji do do wartości przedmiotu zabezpieczenia przekroczy 0,8x i w ciągu czterech miesięcy nie powróci poniżej tej granicy.

W listopadzie 2016 r. emitent przedterminowo wykupił obligacje na ponad 7,1 mln zł, w efekcie czego wartość obligacji pozostających w obrocie zmniejszyła się z 34 mln zł do 26,89 mln zł.


Emitent: Polnord S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PND0218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 26 888 600 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.07%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-13
 • 2015-05-13
 • 2015-08-13
 • 2015-11-13
 • 2016-02-13
 • 2016-05-13
 • 2016-08-13
 • 2016-11-13
 • 2017-02-13
 • 2017-05-13
 • 2017-08-13
 • 2017-11-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-05-05
 • 2015-08-05
 • 2015-11-04
 • 2016-02-05
 • 2016-05-05
 • 2016-08-05
 • 2016-11-03
 • 2017-02-03
 • 2017-05-05
 • 2017-08-04
 • 2017-11-03
 • 2018-02-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-05-13
 • 2015-08-13
 • 2015-11-13
 • 2016-02-13
 • 2016-05-13
 • 2016-08-13
 • 2016-11-13
 • 2017-02-13
 • 2017-05-13
 • 2017-08-13
 • 2017-11-13
 • 2018-02-13

Dzień wykupu

 • 2018-02-13

Emisje