poniedziałek, 01 maja 2017

Polnord S.A.

Seria M1.

Emisja w ramach programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 0,55,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwalę o wypłacie dywidendy w wysokości przekraczającej 30 proc. zysku netto emitenta za dany rok obrotowy lub w jakiejkolwiek wysokości, jeżeli skonsolidowany zysk emitenta za dany rok obrotowy będzie niższy niż 20 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części (nie mniej niż 25 proc. emisji) wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek począwszy od III okresu odsetkowego, tj. od 30 marca 2016 r. W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Emitent: Polnord S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PND0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.23%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-22
 • 2015-09-30
 • 2015-12-30
 • 2016-03-30
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-22
 • 2015-12-21
 • 2016-03-22
 • 2016-06-22
 • 2016-09-22
 • 2016-12-21
 • 2017-03-22
 • 2017-06-22
 • 2017-09-22
 • 2017-12-20
 • 2018-03-22
 • 2018-06-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-30
 • 2015-12-30
 • 2016-03-30
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30

Dzień wykupu

 • 2018-06-30

Emisje