sobota, 16 stycznia 2021

Polnord S.A.

Seria: M1
ISIN: PLPOLND00142
Rynek: GPW RR


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emisja w ramach programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części (nie mniej niż 25 proc. emisji) wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek począwszy od III okresu odsetkowego, tj. od 30 marca 2016 r. W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 0,55x,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwalę o wypłacie dywidendy w wysokości przekraczającej 30 proc. zysku netto emitenta za dany rok obrotowy lub w jakiejkolwiek wysokości, jeżeli skonsolidowany zysk emitenta za dany rok obrotowy będzie niższy niż 20 mln zł.

Emitent: Polnord S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PND0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-22
 • 2015-09-30
 • 2015-12-30
 • 2016-03-30
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-22
 • 2015-12-21
 • 2016-03-22
 • 2016-06-22
 • 2016-09-22
 • 2016-12-21
 • 2017-03-22
 • 2017-06-22
 • 2017-09-22
 • 2017-12-20
 • 2018-03-22
 • 2018-06-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-30
 • 2015-12-30
 • 2016-03-30
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30

Dzień wykupu

 • 2018-06-30

Emisje