poniedziałek, 25 czerwca 2018

Polnord S.A.

Seria: MB2
ISIN: PLPOLND00175
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Jeśli wskaźnik LTV (zadłużenie finansowe netto do wartości aktywów) osiągnie wartość nie mniejszą niż 0,4x i nie większą niż 0,5x, marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Emitent może wykupić co najmniej 50 proc. obligacji w każdym dniu płatności odsetek przypadającym po upływie roku od dnia emisji, czyli nie wcześniej niż 29 lipca 2017 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik krótkoterminowego zadłużenia finansowego przekroczy 0,4x,
 • wskaźnik LTV przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik zadłużenia spadnie poniżej 0,5x,
 • wystąpi przypadek naruszenia w przypadku jakiejkolwiek z pozostałych serii obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji.

Emitent: Polnord S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PND0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 024 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-29
 • 2017-01-29
 • 2017-07-29
 • 2018-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-20
 • 2017-07-21
 • 2018-01-19
 • 2018-07-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-29
 • 2017-07-29
 • 2018-01-29
 • 2018-07-30

Dzień wykupu

 • 2018-07-30

Emisje