sobota, 27 lutego 2021

Polnord S.A.

Seria: NS10
ISIN: PLPOLND00241
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna umowna do kwoty 29,7 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II, III i IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX, X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych bez zgody walnego zgromadzenia,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x,
 • stosunek wartości nominalnej istniejących obligacji do wartości przedmiotu hipoteki zgodnie z wyceną biegłego przekroczy 0,7x i taki tan rzeczy utrzyma się dłużej niż trzy miesiące.

Emitent: Polnord S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PND0920
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 18 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.35%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-09-29
 • 2017-12-29
 • 2018-03-29
 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-12-19
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-19
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-18
 • 2020-03-20
 • 2020-06-19
 • 2020-09-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-12-29
 • 2018-03-29
 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29

Dzień wykupu

 • 2020-09-29

Emisje