czwartek, 27 lutego 2020

Polnord S.A.

Seria: NS4
ISIN: PLPOLND00183
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości 100 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna łączna ustanowiona na pierwszym miejscu hipotecznym na nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości 116,4 mln zł (wg wyceny z listopada 2016 r.).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II, III i IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX, X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x (nie dotyczy sytuacji przekroczenia w przypadku zaciągnięcia zadłużenia w celu refinansowania tej serii obligacji),
 • emitent wypłaci dywidendę przed 2018 rokiem lub łączna wartość wypłaconej dywidendy za lata obrotowe 2017-2019 przekroczy 10 mln zł,
 • emitent dokona skupu akcji własnych w latach 2017-2018 na kwotę przekraczającą 15 mln zł, przy czym skup akcji może być prowadzony jedynie z przeznaczeniem na program motywacyjny dla kluczowych pracowników emitenta i będą mogły być wykorzystane najwcześniej w 2019 roku.

Emitent: Polnord S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PND1219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 406 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.05%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-20
 • 2017-03-20
 • 2017-06-20
 • 2017-09-20
 • 2017-12-20
 • 2018-03-20
 • 2018-06-20
 • 2018-09-20
 • 2018-12-20
 • 2019-03-20
 • 2019-06-20
 • 2019-09-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-03-10
 • 2017-06-09
 • 2017-09-12
 • 2017-12-12
 • 2018-03-12
 • 2018-06-12
 • 2018-09-12
 • 2018-12-12
 • 2019-03-12
 • 2019-06-12
 • 2019-09-12
 • 2019-12-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-03-20
 • 2017-06-20
 • 2017-09-20
 • 2017-12-20
 • 2018-03-20
 • 2018-06-20
 • 2018-09-20
 • 2018-12-20
 • 2019-03-20
 • 2019-06-20
 • 2019-09-20
 • 2019-12-20

Dzień wykupu

 • 2019-12-20

Emisje