piątek, 17 stycznia 2020

Pozbud T&R S.A.

Seria: A
ISIN: PLPZBDT00054
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent zobowiązał się do przeprowadzenia 13 lutego 2018 roku proporcjonalnej amortyzacji 40 proc. wyemitowanych obligacji.

Niezależnie od tego, emitent ma też prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 1 pkt proc. wartości nominalnej.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik kapitalizacji, liczony jako stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej, w dniu publikacji kolejnych raportów kwartalnych, znajdzie się na poziomie niższym niż 30 proc.

Emitent: Pozbud T&R S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: POZ0219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-13
 • 2015-08-13
 • 2016-02-13
 • 2016-08-13
 • 2017-02-13
 • 2017-08-13
 • 2018-02-13
 • 2018-08-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-05
 • 2016-02-05
 • 2016-08-05
 • 2017-02-03
 • 2017-08-04
 • 2018-02-05
 • 2018-08-03
 • 2019-02-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-13
 • 2016-02-13
 • 2016-08-13
 • 2017-02-13
 • 2017-08-13
 • 2018-02-13
 • 2018-08-13
 • 2019-02-13

Dzień wykupu

 • 2019-02-13

Emisje