sobota, 03 grudnia 2022

POZ0325

Emitent: Compremum S.A.
Seria: B
ISIN: PLO125400013
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 18 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 5.5%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pozbud-seria-b.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna łączna do sumy 27 mln zł.

Jeżeli wskaźnik zadłużenia/EBIDTA będzie wyższy niż 3,5x, to stopa procentowa zostanie zwiększona o 0,4 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego.

Emitent zobowiązany jest przeprowadzić amortyzację obligacji w dniu płatności odsetek za XII okres odsetkowy w ten sposób, że wartość nominalna każdej obligacji wyniesie 600 zł.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia/kapitały własne będzie wyższy niż 0,8x,
 • wskaźnik zadłużenia/EBITDA będzie wyższy niż 4,0x (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
 • emitent dokona wypłat na rzecz któregokolwiek z akcjonariuszy o wartości przekraczającej jednostkowo lub łącznie w danym roku obrotowym 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

 

Obligacje POZ0325 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-05-27
 • 2021-06-30
 • 2021-09-30
 • 2021-12-30
 • 2022-03-30
 • 2022-06-30
 • 2022-09-30
 • 2022-12-30
 • 2023-03-30
 • 2023-06-30
 • 2023-09-30
 • 2023-12-30
 • 2024-03-30
 • 2024-06-30
 • 2024-09-30
 • 2024-12-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-23
 • 2021-09-23
 • 2021-12-23
 • 2022-03-23
 • 2022-06-23
 • 2022-09-23
 • 2022-12-22
 • 2023-03-23
 • 2023-06-23
 • 2023-09-25
 • 2023-12-21
 • 2024-03-25
 • 2024-06-24
 • 2024-09-23
 • 2024-12-19
 • 2025-03-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-30
 • 2021-09-30
 • 2021-12-30
 • 2022-03-30
 • 2022-06-30
 • 2022-09-30
 • 2022-12-30
 • 2023-03-30
 • 2023-06-30
 • 2023-09-30
 • 2023-12-30
 • 2024-03-30
 • 2024-06-30
 • 2024-09-30
 • 2024-12-30
 • 2025-03-30

Dzień wykupu

 • 2025-03-30