wtorek, 09 marca 2021

PragmaGO S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE. Seria C.

Emitent ma opcję call całej serii 12 miesięcy po dacie emisji. Skorzystanie z opcji za dodatkowym wynagrodzeniem - 0,1 pkt proc. za każde pełne 30 dni do daty wykupu. 

Obligacje zabezpieczone portfelem wierzytelności do kwoty 13 mln zł. Dodatkowo obligacje zabezpieczone poręczeniem spółki matki - Pragmy Inkaso. 

Emitent: PragmaGO S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRF0115
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000
Wartość nominalna: 1 000
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-07-29
 • 2014-01-29
 • 2014-07-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-07-19
 • 2014-01-21
 • 2014-07-21
 • 2015-01-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-07-29
 • 2014-01-29
 • 2014-07-29
 • 2015-01-29

Dzień wykupu

 • 2015-01-29

Emisje