czwartek, 05 października 2023

PRF0115

Emitent: PragmaGO S.A.
Seria: C
ISIN: PLGFPRE00073
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma opcję call całej serii 12 miesięcy po dacie emisji. Skorzystanie z opcji za dodatkowym wynagrodzeniem - 0,1 pkt proc. za każde pełne 30 dni do daty wykupu. 

Obligacje zabezpieczone portfelem wierzytelności do kwoty 13 mln zł. Dodatkowo obligacje zabezpieczone poręczeniem spółki matki - Pragmy Inkaso. 

Obligacje PRF0115 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-07-29
 • 2014-01-29
 • 2014-07-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-07-19
 • 2014-01-21
 • 2014-07-21
 • 2015-01-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-07-29
 • 2014-01-29
 • 2014-07-29
 • 2015-01-29

Dzień wykupu

 • 2015-01-29